GPDR a e-mail marketing?

Co je GPDR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Co to znamená pro naše zákazníky?

Nemění se téměř nic. Lead7 musí dodržovat stejné zákony, jako jej dodržoval v době funkce ÚOOÚ a jeho Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017. Pro nás to znamená pouze větší důslednost spolu s dalšími trhy na kterých Lead7 funguje (Polsko, Finsko, Německo, Slovensko) jen s vyšší motivací, GDPR totiž hrozí vyšší pokutou pro rozesílatele.

Zodpovědnost

Nutno podotknout, že stále za rozesílky a tento druh marketingu zodpovídá rozesílatel, který se zavazuje dle objednávek k 100% spolupráci. Máme právní podvědomí a zkušenosti. Našemu klientovi pomůžeme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *